Rechten en plichten verhuurder

1. De verhuurder zorgt dat het vaartuig compleet is en in goede staat verkeert en gebruikt kan worden waarvoor het bestemd is. Hij zorgt dat alle boten W.A. verzekerd zijn.

2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schades aan zaken, lichamelijk letsel of ongeval.

3. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 4 of meer) en/ of overmatig gebruik van alcohol en of andere verdovende middelen, het afvaren verbieden, dan wel gebieden terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen. De verhuurder heeft tevens het recht om een andere boot mee te geven uit dezelfde prijsklasse, indien hij hiertoe, door omstandigheden, wordt gedwongen (schade of dubbelboeking).

Rechten en plichten huurder

4. De huurder heeft het gebruiksrecht op het door hem gehuurde en neemt het op de afgesproken tijd. Voor afvaart controleert de huurder op schade en aanwezige inventaris en meldt gebreken of vermissingen per direct aan de verhuurder. De huurder dient het vaartuig als goed huisvader en goed schipper, in overeenstemming met de bestemming (ook qua opvarenden) te gebruiken. De huurder wordt geacht over voldoende vaardigheid te beschikken. 

5. Onverminderd het feit dat de huurder over voldoende vaardigheid dient te beschikken, geldt voor huurders zonder relevant diploma een minimum leeftijd van 16 jaar.

6. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig schoon en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, op de overeengekomen plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden, tenzij het geval in artikel 1.3. zich voor doet. Als de huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

7. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolgen van) schade en /of verlies van het vaartuig, ontstaan gedurende de tijd dat hij over het vaartuig beschikt. 

5. Bij schade aan boten van de verhuurder dan wel aan derden worden alle gemaakte kosten direct op de huurder verhaald.

6. Bij schade behoudt de verhuurder zich het recht de gehele achtergelaten borg (ook die van andere boten) in te houden en eventueel een na rekening van de schade te versturen.

Reservering, betaling en annulering

Annulering en kosten:

a. Tot  1 maand voor de boekingsdatum betaalt u 25% van het boekingsbedrag.
b. Tot 1 week voor de boekingsdatum betaalt u 50% van het boekingsbedrag.
c. Korter dan 1 week voor de boekingsdatum bent u het gehele boekingsbedrag verschuldigd. U kunt hiervoor zelf een annuleringsverzekering afsluiten.
d. Indien door ziekte, weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden een vaartocht geen doorgang kan vinden, zal de verhuurder een tegoedcode aanmaken voor een boeking op een later tijdstip.

Algemeen:

In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Tongeren en Maaseik bevoegd

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd. Uw persoonlijke info zal nooit aan derden worden doorgegeven