event_available

Rechten en plichten verhuurder

1. De verhuurder zorgt dat het vaartuig compleet is en in goede staat verkeert

en gebruikt kan worden waarvoor het bestemd is.

Hij zorgt dat alle boten W.A. verzekerd zijn.

2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schades aan zaken, lichamelijk

letsel of ongeval.

3. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden

(windkracht 4 of meer) en/ of overmatig gebruik van alcohol en of andere

verdovende middelen, het afvaren verbieden, dan wel gebieden terug te

keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen

afmeerplaats te varen. De verhuurder heeft tevens het recht om een andere 

boot mee te geven uit dezelfde prijsklasse, indien hij hiertoe, door omstandigheden,

wordt gedwongen (schade of dubbelboeking).


Rechten en plichten huurder

1. De huurder heeft het gebruiksrecht op het door hem gehuurde en neemt

het op de afgesproken tijd. Voor afvaart controleert de huurder op schade

en aanwezige inventaris en meldt gebreken of vermissingen per direct aan

de verhuurder. De huurder dient het vaartuig als goed huisvader en goed

schipper, in overeenstemming met de bestemming (ook qua opvarenden)

te gebruiken. De huurder wordt geacht over voldoende vaardigheid te

beschikken. 

2. Onverminderd het feit dat de huurder over voldoende vaardigheid dient te

beschikken, geldt voor huurders zonder relevant diploma een minimum

leeftijd van 16 jaar.

3. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig schoon en

in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, op de

overeengekomen plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de

weersomstandigheden, tenzij het geval in artikel 1.3. zich voor doet. Als de

huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder

hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolgen van) schade en /of verlies

van het vaartuig, ontstaan gedurende de tijd dat hij over het vaartuig

beschikt. 

5. Bij schade aan boten van de verhuurder dan wel aan derden worden alle

gemaakte kosten direct op de huurder verhaald.

6. Bij schade behoudt de verhuurder zich het recht de gehele achtergelaten

borg (ook die van andere boten) in te houden en eventueel een na

rekening van de schade te versturen.


Reservering, betaling en annulering

• Annulering en kosten:

a. Tot  1 maand voor de boekingsdatum betaalt u 25% van het

boekingsbedrag.

b. Tot 1 week voor de boekingsdatum betaalt u 50% van het

boekingsbedrag.

c. Korter dan 1 week voor de boekingsdatum bent u het gehele

boekingsbedrag verschuldigd. U kunt hiervoor zelf een

annuleringsverzekering afsluiten.

d. Indien door ziekte, weersomstandigheden of andere onvoorziene 

omstandigheden een vaartocht geen doorgang kan vinden, zal de verhuurder

een tegoedcode aanmaken voor een boeking op een later tijdstip.


Algemeen:

In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Tongeren en Maaseik bevoegd


Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd. Uw persoonlijke info zal nooit aan derden worden doorgegeven

Een unieke locatie voor een unieke beleving.
Puur én duurzaam onthaasten op het water.

Eet- en fietscafé op het water. 

Seizoensgebonden, lokale en (h)eerlijke gerechten.
Een reis door Limburg op het bord en in het glas.

Proef, beleef en geniet!